Рекламация

За всяка покупка, направена през сайта vista-in.com има издадена касова бележка, независимо дали плащането е направено по банков път или в брой.

Пазете касовата бележка, тя е вашата гаранция!

Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира:

• за възстановяване на заплатената сума;
• за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;
•  за отбив от цената;

Рекламацията се предявява пред търговеца по един от следните начини:

• по електронен път чрез формата за контакти на сайта vista-in.com
• на емейл: vistain.official@gmail.com

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

• касова бележка или фактура;
• снимки на продукта при настъпване на повредата;
• номер на товарителница, на пратката, с която продуктът е изпратен на vista-in.com

Стоката, обект на рекламация, се изпраща на адрес:

• гр. София, ул. „Купените“17 офис „Виста Ин“
• Телефон: 0896755929
• Получател: Виста Ин ЕООД

Разходите по доставката се поемат от подателя! Стоката е необходимо да бъде изпратена в комплект с всички нейни аксесоари.
Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗЗП търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно и съобразно законовите изисквания.